Obróbka elektroerozyjna zalety i wady

Tam gdzie tradycyjny sposób obróbki materiałów jest utrudniony z powodów ekonomicznych i/lub technologicznych wchodzą nowoczesne rozwiązania, do których zalicza się między innymi obróbkę elektroerozyjna (EDM – ang. Electrical Discharge Machining).
Polega ona na usuwaniu materiału z powierzchni przedmiotu obrabianego w wyniku oddziaływania energii elektrycznej – okresowe wyładowania iskrowe lub w łuku elektrycznym inicjowane między powierzchniami przedmiotu obrabianego a narzędziem zachodzące w ośrodku roboczym o właściwościach dielektryka.

Obróbka elektroerozyjna – zastosowanie

Proces obróbki elektroerozyjnej ma szerokie zastosowanie w przemyśle, głownie w przemyśle maszynowym do wytwarzania wszelkiego rodzaju specjalistycznych narzędzi i sprzętu technicznego. Zalicza się do nich: matryce kuźnicze, formy wtryskowe, kokile i formy odlewnicze, wykrojniki i stemple, oczka ciągarskie, itp. Zastosowanie znajduje także w przemyśle lotniczym i rakietowym do obróbki części ze stopów żarowytrzymałych. Są to najczęściej elementy turbin i sprężarek, kanały w dyskach turbin odśrodkowych, przecinanie obejm kierowniczych i drążenie otworów kształtowych pod łopatki kierownicze itp.

Zastosowania obróbek EDM stanowi istotne rozszerzenie klasycznie pojmowanych technik wytwarzania oraz odgrywa istotną rolę w różnego rodzaju obróbkach hybrydowych.
EDM stosuje się do :

 • drążenia wgłębień
 • grawerowania
 • wykonywania otworów walcowych oraz kształtowych
 • wykonywania bardziej złożonych kształtów (elektrodrążarki CNC)
 • wykonywania gwintów

Zalety i wady obróbki elektroerozyjnej

Zalety to:

 • mogą bezpośrednio korzystać z energii elektrycznej do przetwarzania każdego materiału przewodzącego
 • mała siła, bardziej nadaje się do precyzyjnych i mikro odkształcalne przedmiotu obrabianego, przetwarzanie (małe otwory, cienkie ściany, wąskie rowki, otwory spirali, itp.)
 • może przetwarzać stacje, które nie mogą być przetwarzane przez tradycyjne przetwarzania, i twardych materiałów można utrzymać wysokiej precyzji

Wady to:

 • nie przetwarzają non przewody (z wyjątkiem materiałów ceramicznych)
 • przetwarzanie prędkość jest powolne
 • wysokie koszty przetwarzania
 • niekorzystne oddziaływania na środowisko (parowanie dieelektryka)

Ze względu na koszty związane między innymi z szybko zużywającymi się elektrodami. Przygotowanie procesu technologicznego uwzględniającego wykorzystanie techniki EDM wymaga każdorazowo indywidualnego rozpoznania i oceny celowości takich działań w celu podjęcia najmniej kosztownej i opłacalnej inwestycji.