Cięcie plazmowe

Cięcie plazmoweCięcie plazmowe nie jest nową techniką, aczkolwiek dzięki zastosowaniu na szersza skalę obrabiarek sterowanych numerycznie również cięcie plazmą zyskało nowy wymiar. Jest to obecnie jedna z najpopularniejszych metod cięcia stopów stalowych, aluminium, miedzi i wielu innych materiałów, a powodów popularności obróbki plazmą jest kilka. Cięcie plazmą wykonywane na maszynach sterowanych numerycznie CNC, polega na topieniu i wyrzucaniu metalu ze szczeliny cięcia silnie skoncentrowanym plazmowym łukiem elektrycznym o dużej energii kinetycznej, jarzącym się między elektrodą nietopliwą a ciętym przedmiotem. Plazma tworzona jest za pomocą palnika do cięcia plazmą.

Cięcie plazmowe – zalety

Jedną z największych zalet cięcia plazmowego jest bardzo duża konfigurowalność tej metody. Manipulując kilkoma tylko czynnikami związanymi z samą obrabiarką, można przystosować urządzenie do pracy nad różnymi stopami. Przy cięciu plazmowym dostosowuje się między innymi:

  • natężenie prądu cięcia w zakresie przewidzianym przez producenta obrabiarki;
  • napięcie łuku plazmowego;
  • prędkość cięcia w zależności od grubości i podatności materiału oraz pożądanej dokładności;
  • odległość palnika od ciętego materiału w zależności od jego specyfiki i grubości;
  • rodzaj i ciśnienie gazu osłonowego w zależności między innymi od oczekiwanej dokładności oraz parametrów technicznych stopu;
  • rodzaj i konstrukcję elektrody w zależności od możliwości urządzenia i rodzaju obrabianego materiału;
  • średnicę dyszy tnącej w zależności od grubości obiektu oraz pożądanej specyfiki łuku.

Prawidłowe dobranie wszystkich wyżej wymienionych parametrów oraz przygotowanie odpowiedniego projektu wraz z zaprogramowaniem obrabiarki dają niemal całkowitą pewność, że otrzymane elementy będą w pełni zgodne z narzuconą specyfikacją. Jedyne czynniki, które mogą spowodować otrzymanie niewłaściwego rezultatu, jest zaniedbanie konserwacji obrabiarki lub nieprawidłowe określenie właściwości obrabianego materiału.

Precyzja cięcia

Linie cięcia plazmowego są równe i w większości przypadków nie wymagają dodatkowego wykańczania. To jednak także zależy od zastosowanych parametrów pracy obrabiarki. Co ważne, straty powstające w czasie cięcia są niewielkie, jako że linia cięcia plazmą jest maksymalnie wąska. Jedynym mankamentem tej metody, który wyklucza jej stosowanie przy niektórych projektach, jest rozgrzewanie materiału wokół linii cięcia, co jednak można do pewnego stopnia kontrolować, korygując wybrane parametry pracy obrabiarki. Istotne jest, aby plan cięcia nawet pojedynczego elementu był przeanalizowany pod kątem potencjalnych problemów. W praktyce często się to pomija, a właśnie od dobrego przygotowania obrabiarki oraz ewentualnego przygotowania materiału zależy wynik prac.

Ponieważ do cięcia plazmą kwalifikują się liczne stopy, różnorodność elementów roboczych do obrabiarek jest znaczna, a wiele urządzeń ma bardzo duży zakres regulacji wszystkich parametrów, co umożliwia wykonywanie na tej samej obrabiarce różnych elementów wykonanych z odmiennych materiałów, natomiast względna łatwość przygotowania urządzenia do pracy sprawia, że produkcja jest szybka, więc niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie prototypowych elementów, czy części ostatecznych w większych seriach, cięcie plazmą ma spory potencjał i jest coraz częściej wykorzystywane również w branżach, w których co do zasady precyzja obrabiarek CNC nie jest niezbędna.

Nasza firma działająca na terenie miasta Łódź jest liderem w obróbce plazmowej. Stawiamy na wysoką jakość oferowanych usług przy zachowaniu terminowości ich realizacji. Nowoczesny park maszynowy jak i profesjonalna kadra pracownicza pozwala nam to w stu procentach realizować.

Zobacz również: Szlifowanie płaszczyzn Obróbka elektroerozyjna Frezowanie CNC Formy wtryskowe do tworzyw sztucznych