Cięcie plazmowe - Co to jest

Cięcie plazmą – Co to jest?

Cięcie plazmowe nie jest nową techniką, aczkolwiek dzięki zastosowaniu na szersza skalę obrabiarek sterowanych numerycznie również cięcie plazmą zyskało nowy wymiar. Jest to obecnie jedna z najpopularniejszych metod cięcia stopów stalowych, aluminium, miedzi i wielu innych materiałów, a powodów popularności obróbki plazmą jest kilka. Cięcie plazmą wykonywane na maszynach sterowanych numerycznie CNC, polega na topieniu i wyrzucaniu metalu ze szczeliny cięcia silnie skoncentrowanym plazmowym łukiem elektrycznym o dużej energii kinetycznej, jarzącym się między elektrodą nietopliwą a ciętym przedmiotem. Plazma tworzona jest za pomocą palnika do cięcia plazmą.

Cięcie plazmowe – zalety

Jedną z największych zalet cięcia plazmowego jest bardzo duża konfigurowalność tej metody. Manipulując kilkoma tylko czynnikami związanymi z samą obrabiarką, można przystosować urządzenie do pracy nad różnymi stopami. Przy cięciu plazmowym dostosowuje się między innymi:
• natężenie prądu cięcia w zakresie przewidzianym przez producenta obrabiarki;
• napięcie łuku plazmowego;
• prędkość cięcia w zależności od grubości i podatności materiału oraz pożądanej dokładności;
• odległość palnika od ciętego materiału w zależności od jego specyfiki i grubości;
• rodzaj i ciśnienie gazu osłonowego w zależności między innymi od oczekiwanej dokładności oraz parametrów technicznych stopu;
• rodzaj i konstrukcję elektrody w zależności od możliwości urządzenia i rodzaju obrabianego materiału;
• średnicę dyszy tnącej w zależności od grubości obiektu oraz pożądanej specyfiki łuku.
Prawidłowe dobranie wszystkich wyżej wymienionych parametrów oraz przygotowanie odpowiedniego projektu wraz z zaprogramowaniem obrabiarki dają niemal całkowitą pewność, że otrzymane elementy będą w pełni zgodne z narzuconą specyfikacją. Jedyne czynniki, które mogą spowodować otrzymanie niewłaściwego rezultatu, jest zaniedbanie konserwacji obrabiarki lub nieprawidłowe określenie właściwości obrabianego materiału.

Precyzja cięcia

Linie cięcia plazmowego są równe i w większości przypadków nie wymagają dodatkowego wykańczania. To jednak także zależy od zastosowanych parametrów pracy obrabiarki. Co ważne, straty powstające w czasie cięcia są niewielkie, jako że linia cięcia plazmą jest maksymalnie wąska. Jedynym mankamentem tej metody, który wyklucza jej stosowanie przy niektórych projektach, jest rozgrzewanie materiału wokół linii cięcia, co jednak można do pewnego stopnia kontrolować, korygując wybrane parametry pracy obrabiarki. Istotne jest, aby plan cięcia nawet pojedynczego elementu był przeanalizowany pod kątem potencjalnych problemów. W praktyce często się to pomija, a właśnie od dobrego przygotowania obrabiarki oraz ewentualnego przygotowania materiału zależy wynik prac.
Ponieważ do cięcia plazmą kwalifikują się liczne stopy, różnorodność elementów roboczych do obrabiarek jest znaczna, a wiele urządzeń ma bardzo duży zakres regulacji wszystkich parametrów, co umożliwia wykonywanie na tej samej obrabiarce różnych elementów wykonanych z odmiennych materiałów, natomiast względna łatwość przygotowania urządzenia do pracy sprawia, że produkcja jest szybka, więc niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie prototypowych elementów, czy części ostatecznych w większych seriach, cięcie plazmą ma spory potencjał i jest coraz częściej wykorzystywane również w branżach, w których co do zasady precyzja obrabiarek CNC nie jest niezbędna.

Co to jest cięcie plazmą?

Cięcie plazmą jest popularnym procesem obróbki CNC wykorzystywanym do cięcia metali za pomocą łuku plazmowego. Wytwarza się go w momencie styku dyszy z elektrodą, kiedy przez palnik nie płynie gaz. Dopiero po wciśnięciu spustu wytwarza się prąd o niskim natężeniu. Uwalniany w tym czasie stopniowo gaz pod dużym ciśnieniem wymusza odsunięcie elektrody od dyszy. Gdy dochodzi do przerwania styku prąd zaczyna płynąć w powietrzu. Z łuku pilotażowego, w momencie przejścia na cięty element maksymalizuje się natężenie prądu przez przewód uziemiający. To generuje ekstremalnie wysokie temperatury, pod wpływem których materiały topią się i zmieniają swoją formę na taką, jakiej oczekuje klient.

Co można ciąć plazmą?

Cięcie plazmą jest możliwe w przypadku obróbki materiałów przewodzących prąd. Zazwyczaj jest to aluminium, stal czarna, stal nierdzewna. Zaletą techniki w odniesieniu do takich powierzchni jest brak konieczności czyszczenia ich, szlifowania, żeby usunąć resztki farb czy lakierów. To zdecydowanie skraca ogólny czas procesowania, jak również nakład czasu i pracy wymagany od pracowników obsługujących przecinarkę plazmową.

Zastosowanie cięcia plazmą?

Cięcie plazmą sprawdzi się wszędzie tam, gdzie ważna jest wysoka prędkość cięcia bez podgrzewania, małe odkształcenie cieplne, dobra jakość powierzchni cięcia i wreszcie duży zakres grubości cięcia. Zaletą jest bardzo wysoka automatyzacja procesu, co pozwala skierować wyspecjalizowanych pracowników do innych zadań, pozwalając sobie na bardziej wydajne wykorzystanie potencjału, jaki oferują.

Metody cięcia plazmą

Podobnie jak w innych procesach obróbki CNC, również przy cięciu plazmą wyróżniamy kilka metod. Można dobierać je w zależności od potrzeb, rodzaju materiału i efektów, jakie chcemy uzyskać. Wyróżniamy cięcie podstawowe, ukosowe, szablonowe, zmechanizowane, żłobienie i obrabianie wielu blach w tym samym czasie. W wyborze właściwej metody pomoże Ci specjalista z firmy, z którą współpracujesz w zakresie cięcia plazmą.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty cięcia plazmą w Łodzi!

Leave a Reply